Katuseaed linnafarm

Söödav haljastus e. köögiviljad lillede asemele

 • Söödav haljastus

  Linna-aiandust edendades

  Aitame moodsate linnaaedade kavandamisel, rajamisel ja haldamisel – loome poollooduslikke ruume suurlinnade südames.

  Oma partnereid otsime sarnase mõtteviisiga ärikinnisvara omanike, arendajate, haldjate ja ehitusettevõtete hulgast.

  Olen huvitatud
 • Rajame ja hooldame söödavaid köögivilja aedasid

  Meie teenus

  Moodsa linnaaia rajamisel on Teil koos meiega tarvis läbida neli peamist etappi:
  1. Planeerimine. Aitame Teil selgitada välja vajadused ja planeerida sobiliku linnaaia
  2. Ettevalmistused. Projekteerime lahenduse ja hangime vajalikud materjalid
  3. Rajamine. Ehitame Teile moodsa aia taristu ja istutame taimed
  4. Hooldus. Meie agronoomid teevad regulaarseid külastusi Teie aeda, selle käigus nõustatakse taimekasvatuse ja süsteemide arendamise osas ning vajadusel tarnitakse vajalike vahendeid, kulumaterjale

 • Köögiviljad linnaaiast

  Linnaaedade kasulikkus

  Moodsate linnaaedade omanikud saavad reeglina suurema tähelepanu ja parema kuvandi järgmisetel põhjustel:
  1. Toidu tootmine linnades vähendab selle transportimise vajadust. Väheneb fossiilsete kütuste põletamine – õhku paisatakse vähem kasvuhoonegaase
  2. Rohealade hulga suurendamine linnakeskkonnas suurendab piirkonna looduslikku mitmekesisust – rohkem linde ja liblikaid
  3. Aitab kaasa jääkressursside efektiivsele kasutamisele: sademevesi, jääksoojus, komposteerimisjäägid – rohkem kasu vähema raha eest
  4. Loob meeldiva keskkonna ja mitmekesistab linnamaastikku – õnnelikumad ja tervemad inimesed

Toidu tootmine ja kliimamuutused

Toidu tootmise ja sellega seonduva mõttelaadi muutmine on lahutamatuks osaks kliimamuutuse vähendamisel.