Väikese ökomaja põhikontseptsioon

  • Tehases toodetud moodulmaja (prefabricated modular structure)
  • Kasutatakse taastuvaid energia-allikaid: päikesepaneelid, maaküte, bio-mass jne (renewable energy)
  • Kasutatakse energia- ja veesäästlikud seadmeid, lahendusi (energy & water efficency)
  • Kasutatakse väikese ökoloogilise jalajäljega ehitusvõtteid (green houses & low environmental impact)
  • Inimeste mugavus tagatakse uudseid tehnilisi lahendusi kasutades (cutting edge technology)
  • Kasutatakse mitmeotstarbelisi mööblilahendusi (multi-purpose furnishing)
  • Kasutatakse hoonest väljapoole laiendatavate siseruumide põhimõtteid (outdoor living room)

Kontseptsioon

Kasutusvõimalused

Toote peamine tarbija on tervislikke elusviise viljelev ja keskkonnateadlik linnainimene.

väikesuvila raskesti ligipääsetavasse keskkonda või ajutisse suvituskohta (cabin)

hoovikontor (yard office)

ajutine või modulaarselt suurendatav elamu linnaruumis või linnalises üleminekuvööndis (tiny house)

paatmaja (floating home)

Tootmistehnoloogia

Väikese ökomaja põhikonstruktsioon on puit, mida saab vajadusel tugevdada/jäigastada alumiiniumist või terasest postide ja taladega. Seinte, põranda ja katuse juures pööratakse suurt tähelepanu efektiivsele soojusisolatsioonile ja külmasildade vähendamisele. Ehitustegevuseks vajalik puit ja teised ehitusmaterjalid hangitakse kohalikelt ettevõtetelt lisaks sellele kasutatakse siseviimistluses kohalikku päritolu ökoloogilisi värve, krohvisid ja soojustusmaterjale.

Täpsem informatsioon

Teisipäev OÜ
info@oikos.ee